Kontrowersje

Nadciśnienie tętnicze – czy na pewno znamy wartości docelowe?

O powrocie do podstawowych pytań z dr. hab. med. Jackiem Lewandowskim z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawia Olga Tymanowska

MT: Publikacja wyników badania SPRINT w 2015 roku i wytycznych American College of Cardiology zachwiała pewnością lekarzy, czy dobrze leczymy nadciśnienie tętnicze i przy jakich wartościach należy rozpoznać chorobę. Co się zmieniło?


Dr hab. med. Jacek Lewandowski:
Publikacja wyników badania SPRINT (Systolic Blood Pressure Intervention Trial) była dla lekarzy bardzo ciekawa, ale i zaskakująca. Celem badania była ocena ewentualnych korzyści klinicznych w dwóch grupach chorych: leczonych intensywnie hipotensyjnie do wartości docelowych skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 120 mm Hg z terapią hipotensyjną do standardowych wartości ciśnienia tętniczego poniżej 140 mm Hg. W grupie, w której stosowano intensywne leczenie hipotensyjne, osiągnięto po ponad trzech latach lepsze wyniki: redukcję pierwotnego założonego punktu końcowego o 25 proc. i redukcję zgonu z dowolnej przyczyny o 27 proc. Badanie dowiodło, że korzyści z intensywnego obniżenia wartości ciśnienia tętniczego osiągają zarówno kobiety, jak i mężczyźni, osoby z chorobami układu krążenia i bez nich oraz m.in. pacjenci w wieku podeszłym, czyli powyżej 75. r.ż. Przypomnę, że obecnie docelowe obowiązujące skurczowe ciśnienie tętnicze dla większości chorych to wartości <140 mm Hg, a dla populacji osób w wieku odeszłym (65-80 lat) docelowe ciśnienie tętnicze powinno wynosić 140-150 mm Hg. W ostatnio publikowanych wytycznych zarówno polskich, jak i międzynarodowych można zauważyć tendencję do podwyższania docelowych wartości ciśnienia tętniczego w różnych grupach chorych, w tym w wieku podeszłym.

Po badaniu SPRINT pojawia się pytanie: od jakich wartości należy rozpoczynać terapię hipotensyjną i do jakich optymalnie obniżać ciśnienie tętnicze krwi?


MT: Badanie jest szeroko komentowane – wiele metaanaliz i komentarzy podważa zasadność tak radykalnego obniżania SBP.

J.L.: Wcześniej wyniki badań oceniających intensywną redukcję ciśnienia tętniczego były niejednoznaczne. Ostatnio kilka badań i metaanaliz wskazuje, że intensywna redukcja ciśnienia tętniczego jest celowa i korzystna dla chorych, ponieważ takie po...

Krzywa J była w ostatnim okresie przedmiotem kilku badań właśnie w kontekście badania SPRINT. A zatem wydaje się, że nadal nie ma przekonującej odpowiedzi na pytanie, do jakich wartości ciśnienia tętniczego należy dążyć.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Moim zdaniem

1. Uważam, że dowody przemawiające za intensywną redukcją ciśnienia są jeszcze niedostateczne.
Do góry