Made in poland

Innowacyjne operacje tętniaka łuku aorty

Ewa Szarkowska

Konsultacja medyczna: dr hab. Tomasz Jakimowicz

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierowanej przez prof. Sławomira Nazarewskiego, odbyły się w marcu 2018 roku dwie operacje implantacji stentgraftu z odgałęzieniami do łuku aorty.

Był to już czwarty i piąty taki zabieg przeprowadzony przez polskich chirurgów naczyniowych. Obie operacje, trwające po ok. 3 godziny, przeprowadził zespół w składzie: dr hab. med. Tomasz Jakimowicz, lek. Katarzyna Jama i lek. Jakub Szczerbiński przy współpracy anestezjologów lek. Tadeusza Beringa i lek. Łukasza Wróblewskiego oraz pielęgniarek operacyjnych i anestetycznych.

Operowano dwie pacjentki w wieku 62 i 69 lat z rozpoznanym izolowanym tętniakiem łuku aorty. Wcześniej kobiety zostały zdyskwalifikowane z leczenia kardiochirurgicznego, które wiązałoby się z koniecznością otwarcia klatki piersiowej i użyciem krążenia pozaustrojowego, bardzo wysokim ryzykiem powikłań i długą rekonwalescencją. Dlatego lekarze zdecydowali się na zamówienie specjalnych protez wewnątrznaczyniowych wykonanych „pod wymiar” z rękawkami do tętnic szyjnych (ang. branched stent-graft).

Do góry