Made in poland

Nowa metoda w paliatywnym leczeniu raka dróg żółciowych

Ewa Szarkowska

Konsultacja medyczna: lek. Sławomir Kozieł

Dwa zabiegi endoluminalnej ablacji guzów wnęki wątroby falami radiowymi wysokiej częstotliwości (EL-RFA) przeprowadził zespół Pracowni Endoskopowej Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Jest to początek prospektywnego programu badawczego Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby, kierowanej przez prof. dr. hab. med. Krzysztofa Zieniewicza. Celem jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa opisanej metody u pacjentów z zaawansowanymi, nieresekcyjnymi guzami wnęki wątroby.

Operacje zostały przeprowadzone w kwietniu br. przez lek. Sławomira Kozieła i lek. Jana Pertkiewicza u dwóch mężczyzn w wieku 41 i 53 lat cierpiących na zaawansowane, nieresekcyjne raki spływu dróg żółciowych typu Bismuth IV. Stosowane dotychczas leczenie paliatywne (chemioterapia i protezowanie dróg żółciowych) nie przynosiło zadowalających rezultatów.

Do góry