Made in poland

Angioplastyka żyły płucnej z dojścia przezwątrobowego

Ewa Szarkowska

Konsultacja medyczna: dr hab. Grażyna Brzezińska-Rajszys

Polscy kardiolodzy przeprowadzili unikatowy zabieg angioplastyki balonowej błoniastego zwężenia pojedynczej żyły płucnej przy zastosowaniu dojścia przezwątrobowego i nakłucia transseptalnego. Zgodnie z obecną wiedzą takie postępowanie nie było dotychczas opisane.

Zabieg odbył się w czasie Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej Wad Wrodzonych Serca zorganizowanych w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Przeprowadził go zespół Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych CZD, w tym: dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, dr n. med. Adam Koleśnik, lek. Anna Migdał, przy udziale dr. hab. med. Roberta Sabiniewicza z Kliniki Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Wyjątkowość przeprowadzonego zabiegu wynikała z bardzo złożonej sytuacji anatomiczno-hemodynamicznej, przede wszystkim jednostronnego zwężenia odpływu z lewego płuca. W kontekście obecnych możliwości leczenia farmakologicznego tętniczego nadciśnienia płucnego poszerzenie interwencyjne zwężenia stanowiło istotne wyzwanie terapeutyczne. Bez tego zabiegu rozpoczęcie farmakologicznego leczenia nadciśnienia płucnego było ryzykowne – podkreśla dr hab. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, kierownik Kliniki Kardiologii i Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych IPCZD.

Do góry