Nowości

Osteoporoza: Zdrowe odżywianie zapobiega złamaniom

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Dieta wpływa na tempo utraty masy kostnej biodra u mężczyzn

Wśród czynników wpływających na stan szkieletu niezbyt wiele uwagi poświęca się diecie. Co prawda pamiętamy o podaży wapnia, czasem zwraca się uwagę na rolę białka lub chlorku sodu, ale z pewnością przeciętny polski lekarz nie jest znawcą zagadnień z zakresu dietetyki. Z tych powodów z uwagą zapoznałem się z treścią omawianego artykułu.

Autorzy podjęli próbę oceny roli czynników dietetycznych w prospektywnej obserwacji dużej, liczącej 4379 grupy mężczyzn w średnim wieku 73 lat. Wyjściowa dieta była oceniana w latach 2000-2002, a na początku badania oraz na kolejnej wizycie w lata...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Powinniśmy się starać rozmawiać z pacjentami o ich zwyczajach dietetycznych i w miarę możliwości modyfikować dietę. Nie chodzi o wprowadzanie „cudownych [...]

Do góry