Nowości

Okulistyka: Wykrywanie postępu jaskry

Dr n. med. Anna Zaleska-Żmijewska

System uczenia maszynowego okazał się bardziej czuły niż pozostałe metody analizy progresji jaskry.

Jaskra jest postępującą neuropatią charakteryzującą się zanikiem włókien nerwowych siatkówki i ich aksonów. Konsekwencją powyższych są zmiany w wyglądzie tarczy nerwu wzrokowego i postępujące ubytki w polu widzenia. Jaskra może nie dawać żadnych charakterystycznych objawów nawet do stadiów zaawansowanych. Dopiero pojawienie się zmian w polu widzenia powoduje upośledzenie widzenia, a w końcowym stadium prowadzi do nieodwracalnej ślepoty. Uszkodzenie funkcjonalne nerwu wzrokowego oceniane jest badaniem pola widzenia, czyli perymetrią. Najpopularniejszym testem jest badanie komputerowe pola widzenia SAP (standard automatic perimetry). Pozwala ono na stwierdzenie ubytku w miejscu, w którym doszło do uszkodzenia co najmniej 50 proc. włókien nerwowych siatkówki.

Wyniki SAP są przedstawiane w formie graficznej (skala szarości) oraz decybelowej. Mapa średniego odchylenia (MD, mean deviation) określa odchylenie od normy wiekowej. Mapa odchylenia od wzorca (PSD, pattern standard deviation) z kolei lepiej poka...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

W praktyce klinicznej najistotniejsze jest jak najwcześniejsze wykrycie progresji zmian w polu widzenia. Od tego może zależeć dalsze leczenie, a nawet [...]

Do góry