Radiologia

Nowa metoda obrazowania zabiegów ablacji raka wątroby

Konrad Wojciechowski

Konsultacja medyczna: lek. Grzegorz Rosiak

Dzięki współpracy naukowców z Politechniki Śląskiej, lekarzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i inżynierów firmy Evertop udało się opracować nowy system obrazowania radiologicznego, który usprawni tzw. lokoregionalne leczenie nowotworów wątroby przy użyciu wysokiej temperatury.

Z danych udostępnionych osiem lat temu przez Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie wynika, że większość zachorowań na nowotwory złośliwe (70 proc. zachorowań u mężczyzn i 60 proc. zachorowań u kobiet) występuje po 60. r.ż. (krajowy rejestr nowotworów; onkologia.org.pl).

W Polsce przeżycia pięcioletnie u chorych nowotworowych w pierwszej dekadzie XXI w. mieszczą się w granicach 35 proc. u mężczyzn i ok. 52 proc. u kobiet (grupą najbardziej narażoną na zachorowalność na złośliwe nowotwory wątroby są osoby, które ukończyły 55. r.ż. – 82 proc. mężczyzn i 88 proc. kobiet). Nowotwory jelita grubego są drugim najczęściej występującym nowotworem u kobiet (10 proc. wszystkich nowotworów), a u mężczyzn – trzecim (12 proc.).

W Polsce około jednej piątej przypadków raka jelita grubego rozpoznawane jest w fazie zaawansowanej, często z przerzutami do wątroby. Przerzuty raka jelita grubego są najczęstszymi wtórnymi guzami wątroby. Rzadszym guzem wątroby jest rak wątrobowokomórkowy stanowiący 90 proc. wszystkich guzów pierwotnych wątroby. W ostatnim czasie obserwuje się wzrost zachorowalności i umieralności na ten typ nowotworu; szacuje się, że tylko 20 proc. pacjentów, u których wykryto raka wątroby, przeżyje pięć lat.

Zdaniem prof. Dominika Spinczyka z Wydziału Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Śląskiej głównym problemem jest wczesne i właściwe leczenie zmian nowotworowych.

Do góry