Neurologia

Pierwsze w Polsce Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych

Jolanta Gromadzka-Anzelewicz
Konsultacja medyczna: dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska

Ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych powstało na bazie dwóch szpitali: Kliniki Neurologii Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie.

Głównymi partnerami tego przedsięwzięcia są: dr hab. med. prof. GUMed Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej UCK, oraz dr hab. med., prof. PUM Leszek Sagan z Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych Szpitala „Zdroje”. Powołanie ośrodka pieczętuje kilkuletnią, jeszcze nieformalną współpracę obu ośrodków. Stwarza to małym pacjentom z padaczką, którym nie pomagała terapia farmakologiczna, szansę na diagnostykę i leczenie operacyjne.

Klinika Neurologii Rozwojowej UCK w Gdańsku prowadzi diagnostykę padaczek w warunkach klinicznych (pobyt na oddziale) i ambulatoryjnych (wizyta w poradni specjalistycznej). W ciągu roku hospitalizowanych jest tam blisko 1300 pacjentów w wieku od pierwszego miesiąca do 18. r.ż., w tym ok. 60-65 proc., czyli blisko 800 dzieci, ze zdiagnozowaną padaczką.

Do góry