Nowości

Dermatologia: Marker agresywności raka

Lek. Paweł Traczewski

Niska ekspresja INPP5A w zmianie nowotworowej pomaga przewidzieć agresywny przebieg SCC.

Nieczerniakowe raki skóry stanowią najczęstsze nowotwory w populacji światowej, a także znajdują się na piątym miejscu pod względem generowanych kosztów. Skórny rak kolczystokomórkowy (SCC) jest najczęstszym po raku podstawnokomórkowym nieczerniakowym rakiem skóry. Poza wycięciem chirurgicznym wciąż brak uznanych metod jego leczenia. Badania wykazały, że polifosfat-5-fosfataza inozytolu (INPP5A) odgrywa rolę w rozwoju i progresji SCC. Szlaki przekazywania sygnałów powiązane z inozytolem biorą udział w wewnątrzkomórkowym uwalnianiu wapnia, transporcie przezbłonowym, chemotaksji, aktywności kanałów jonowych i wielu innych funkcjach komórek. Celem badania przeprowadzonego w USA było ustalenie prognostycznej wartości ekspresji INPP5A w tym nowotworze.

Do góry