Nowości

Osteoporoza: Ciąża a masa kostna dziecka

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Wykazano, że przyrost masy ciała pozytywnie wpływał na wyniki pomiarów densytometrycznych tylko u ciężarnych z prawidłową lub niską masą ciała, a wyższej wyjściowej wartości BMI matek towarzyszyły lepsze wartości u ich dzieci w wieku 7 lat.

Ciąża może mieć wpływ na wiele zjawisk zdrowotnych obserwowanych u dzieci, a nawet w późniejszym wieku. Obserwuje się także jej wpływ na stan szkieletu kobiety ciężarnej. Także laktacja, zwłaszcza przedłużona, może powodować obniżenie gęstości mineralnej kości (bone mineral density, BMD). Generalnie, ciąży towarzyszy obniżenie BMD o 3 proc., a laktacja może przyczyniać się do obniżenia BMD nawet o 6 proc.

Do góry