Psychiatria

Nowe metody leczenia pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi opornymi na terapię

Alicja Giedroyć

Konsultacja medyczna: prof. Joanna Rymaszewska

Klinika Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu wprowadza w ramach projektów naukowych nowe metody leczenia zaburzeń depresyjnych u pacjentów ze stwierdzoną lekoopornością. Dwie z nich to metody neuromodulacyjne: głęboka stymulacja mózgu (Deep Brain Stimulation, DBS) i powtarzalna przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS). Ponadto klinika rozpoczęła nabór pacjentów do II fazy badania klinicznego leczenia ketaminą, adresowanego do dwóch grup chorych – z ciężkim, lekoopornym epizodem depresyjnym w przebiegu zaburzeń depresyjnych nawracających oraz w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej.

– Objawy depresyjne występują u ok. 17-20 proc. ogólnej populacji, w tym depresja nawracająca dotyka ok. 1,5 mln Polaków i jest zaburzeniem o wysokim procencie lekooporności (10-30 proc.) – wyjaśnia kierownik Kliniki Psychiatrii USK prof. dr hab. med. Joanna Rymaszewska. – Obecnie w wielu ośrodkach na świecie prowadzi się badania z zastosowaniem DBS w leczeniu depresji, a ich wyniki są obiecujące. Wrocławski ośrodek ma duże doświadczenie w zabiegach głębokiej stymulacji mózgu. W Klinice Neurochirurgii USK technikę tę stosuje się od lat, głównie w terapii schorzeń neurologicznych, przede wszystkim choroby Parkinsona, ale też szeregu dysfunkcji motorycznych (m.in. drżenie samoistne i dystonie). Od 2017 roku Klinika Psychiatrii wspólnie z Kliniką Neurochirurgii prowadzi projekt naukowy, w ramach którego zabiegi DBS wykonaliśmy u trojga pacjentów z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi (OCD). We wszystkich przypadkach efekty okazały się spektakularne. Liczymy na podobne w terapii depresji opornej na farmakoterapię i psychoterapię – tłumaczy prof. Rymaszewska.

Odwracalna stymulacja mózgu

Podczas zabiegu DBS w wybranym rejonie mózgu umieszcza się obustronnie elektrody, połączone podskórnie ze stymulatorem implantowanym w okolicy podobojczykowej. Jego uruchomienie (w drugim tygodniu po implantacji) powoduje emisję ładunków elektrycz...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Metoda w pełni odwracalna

Prof. Rymaszewska podkreśla, że DBS jest metodą w pełni odwracalną, a powikłania zdarzają się niezwykle rzadko. Ryzyko krwawienia wewnątrzczaszkowego szacuje się [...]

Kto może wziąć udział?

Kwalifikację do zabiegu przeprowadza zespół składający się z psychiatry, neurochirurga i anestezjologa. W programie mogą wziąć udział pacjenci w wieku 20-65 [...]

Fale elektromagnetyczne i ketamina

Podobnie precyzyjne kryteria określono dla pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi, którzy mają być zakwalifikowani do randomizowanego podwójnie zaślepionego badania oceny skuteczności powtarzalnej [...]
Do góry