Pieniądze

Podwyżki od lipca

INK

Na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego ds. ochrony zdrowia minister Łukasz Szumowski poinformował, że resort finansów zgodził się na odmrożenie kwoty bazowej od 1 lipca. Kwota bazowa obowiązuje przy obliczaniu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych – mnoży się ją przez wskaźnik przypisany danej grupie zawodowej. Teraz jest zamrożona na poziomie 3900 zł.

Do góry