Podatki

Jeśli dokształcanie, to tylko opłacone przez pracodawcę

Edyta Szewerniak-Milewska

Czy przychód wynikający z pokrycia kosztów studiów podyplomowych odbytych przez pracowników będzie zwolniony z opodatkowania jako wartość świadczeń przyznanych przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych?

Pracownica szpitala, który wysłał ją na studia podyplomowe opłacone przez organizację zrzeszającą szpitale, zapłaci od tego podatek. To kolejny dowód restrykcyjnego podejścia fiskusa do zwolnienia z podatku różnych form dokształcania, z których korzystają podatnicy. W tym przypadku również znalazł argument, by się na to nie zgodzić.

Wnioskodawczynią o interpretację w opisywanej sprawie jest pracownica Samodzielnego Publicznego ZOZ. Szpital jest członkiem związku pracodawców i z tego tytułu co miesiąc opłaca składki członkowskie. Są one wykorzystywane przez związek na realizację zadań statutowych, do których należy m.in. organizowanie i wspieranie kształcenia pracodawców. Jedną z propozycji są studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych.

Poszczególni członkowie tej organizacji (szpitale, sanatoria) wytypowali pracowników, którym zaproponowano zdobycie tych kwalifikacji. Związek pracodawców pokrył koszty kształcenia pracowników placówek, zaś ich pracodawcy – na podstawie wystawiony...

Do góry