Podatki

Medycyna alternatywna także z niższym VAT

Edyta Szewerniak-Milewska

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE przedstawiciele medycyny alternatywnej mają takie samo prawo do preferencji podatkowych jak zawody medyczne. Wyrok dotyczy prawa belgijskiego, ale orzeczenie ma znaczenie również dla Polski, bo system VAT i związane z nim zasady są w UE zharmonizowane.

Z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, czyli pytania prawnego, które sąd krajowy zadaje sądowi wspólnotowemu w związku z wątpliwościami dotyczącymi stosowania prawa UE, zwrócił się do TSUE rząd belgijski, który jest w sporze z kilkoma krajowymi organizacjami zrzeszającymi m.in. chiropraktyków i osteopatów. Chcą oni stwierdzenia nieważności przepisów prawa belgijskiego dotyczących sposobu stosowania podatku od wartości dodanej (VAT) do świadczeń opieki medycznej.

Państwa UE, zgodnie z dyrektywą Rady 2006/112/WE, stosują podstawową stawkę VAT, która jest jednakowa dla dostaw towarów i świadczenia usług, oraz mogą stosować jedną lub dwie stawki obniżone, których kategorie są ściśle określone. Należy do nich m.in. świadczenie opieki medycznej przy wykonywaniu zawodów medycznych i paramedycznych określonych przez zainteresowane państwo (art. 132 ust. 1 lit. c tej dyrektywy).

Do góry