Nowości

Położnictwo: Jak rozwiązywać ciążę u pacjentki z chorobą serca?

Lek. Elżbieta Świeściak

Wyniki pracy wspierają najnowsze wytyczne nierekomendujące cięcia cesarskiego ze wskazań kardiologicznych oraz poddają pod dyskusję zalecenie unikania parcia w drugim okresie porodu.

Postęp w opiece kardiologicznej zaowocował zwiększeniem liczby ciężarnych z chorobami sercowo-naczyniowymi (CVD), u których ryzyko powikłań położniczych i sercowo-naczyniowych jest zwiększone.

Zaplanowanie sposobu porodu jest ważną kwestią kliniczną u ciężarnych z CVD. Poród operacyjny drogą pochwową w celu wyeliminowania parcia u rodzącej z CVD może w rzeczywistości zwiększyć chorobowość matki. Jednocześnie, wyłączając przypadki ciężkiej choroby kardiologicznej matki, rekomenduje się cięcie cesarskie ze wskazań położniczych.

W aktualnym piśmiennictwie brak jest porównania wpływu porodu siłami natury i cięcia cesarskiego na chorobowość matek z CVD.

Do góry