Nowości

Neurologia: Sen – czy dobry na wszystko?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Zaburzenia snu oznaczają ryzyko parkinsonizmu oraz choroby Parkinsona.

Zaburzenia snu mogą sygnalizować obecność prodromalnych objawów parkinsonizmu, wliczając w to chorobę Parkinsona. Nie jest jednak jasne, czy generalna zła jakość snu albo niedobór czasowy snu u zdrowych osób jest związany z ryzykiem parkinsonizmu.

W badaniu populacyjnym dotyczącym mieszkańców Rotterdamu jego autorzy oceniali jakość snu oraz czas snu, stosując wskaźnik Pittsburgh (PSQI) u 7726 osób. Średni wiek wynosił 65 lat, wśród badanych było 57 proc. kobiet. Analizy prowadzono między 2002 a 2008 rokiem oraz powtórnie u 545 osób w latach 2009-2014. Uczestnicy byli obserwowani aż do 2015 roku z powodu diagnozy parkinsonizmu albo choroby Parkinsona.

Przebieg schorzenia był oceniany przy użyciu różnorakich narzędzi: wywiadów, badania przedmiotowego oraz ciągłego monitoringu bazy preskrypcji farmaceutycznych, a także medycznych kartotek lekarzy rodzinnych. Używano regresji Coxa, aby oceniać sen...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Dobry, regenerujący głęboki sen wydaje się nie do przecenienia; jednak zarówno zbyt krótki, jak i zbyt długi, a przede wszystkim zbyt [...]

Do góry