Podatki

Zmiany w prowadzeniu księgi

Edyta Szewerniak-Milewska

Od początku 2020 roku obowiązuje nowe rozporządzenie ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (pkpir) (Dz.U. z 2019 r. poz. 2544). Wprowadzono w nim kolejne uproszczenia dla podatników rozliczających swoją d...

Nowością jest uwzględnienie w nowym rozporządzeniu jako zobowiązanych do prowadzenia pkpir takich podmiotów jak przedsiębiorstwo w spadku oraz spółka cywilna osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku. Nie zmieniono natomiast obowiązujących dotyc...

Do góry