Nowości

Neurologia: Wcześniejsze rozpoznanie choroby Parkinsona?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Hipotonię ortostatyczną uznano za bardzo częsty, lecz niedostatecznie rozpoznawany objaw we wczesnej fazie choroby Parkinsona.

Aby ustalić częstość występowania oraz objawy towarzyszące hipotonii ortostatycznej, autorzy badania przez siedem lat prowadzili analizę populacyjno-obserwacyjną wśród pacjentów leczonych na chorobę Parkinsona.

Lekarze pochodzący z Norwegii wykonywali powtarzalne pomiary ciśnienia tętniczego krwi w pozycji leżącej oraz stojącej u 185 pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną chorobą Parkinsona. 172 osoby niechorujące na chorobę Parkinsona stanowiły grupę kontrolną.

Badacze postawili przed sobą dwa pytania: jak często występuje w tych grupach hipotonia ortostatyczna oraz jak często występuje klinicznie znacząca postać tego objawu. Jako kryterium przyjęli średnie ciśnienie tętnicze w pozycji stojącej mniejsze lub równe 75 mmHg.

Wyniki wskazywały jednoznacznie, iż hipotonia ortostatyczna była częstsza wśród pacjentów z chorobą Parkinsona niż w grupie kontrolnej, co dotyczyło wszystkich wizyt.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Choroba Parkinsona jest dość częstym schorzeniem neurologicznym w starszym wieku; można powiedzieć że częstość jej występowania rośnie po 60. r.ż. Jednak [...]

Do góry