Podatki

Kurs psychoterapii bez VAT

Edyta Szewerniak-Milewska

Z problemami natury psychicznej zmagają się nie tylko dorośli (w obecnym czasie walki z epidemią koronawirusa w szczególny sposób ci pracujący w zawodach związanych z ochroną zdrowia i życia ludzkiego), ale także dzieci i młodzież. W obliczu zapaści opieki psychiatrycznej dostępnej dla tej grupy pacjentów warto wskazać na interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 lutego 2020 roku (sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.729.2019.3.AK), w której zgodził się, że kursy doskonalące w zakresie psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży mogą być zwolnione z VAT.

O interpretację zwrócił się szpital uniwersytecki, który w październiku 2019 roku rozpoczął prowadzenie kursu doskonalącego w zakresie psychoterapii psychodynamicznej dzieci i młodzieży. Kurs jest prowadzony i organizowany przez oddział kliniczny ...

Do góry