Nowości

Neurologia: Czy diagnostycznie możemy opanować migrenę?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Odwzorowanie migreny jako sieci połączeń neuronalnych prawdopodobnie ułatwi zastosowanie nowych terapii.

Symptomatologia migreny jest zróżnicowana, nie opracowano skutecznej i niezawodnej metody lokalizacji struktur mózgowia dotkniętych schorzeniem.

Autorzy wieloośrodkowego badania, pochodzący z USA, Kanady oraz znanego uniwersytetu w Turku (dawna stolica Finlandii), przedstawili nowatorskie podejście do lokalizacji struktur migrenofilnych jako ewentualnych celów terapeutycznych. Neurolodzy oceniali, czy drobne odchylenia w detalach budowy mózgowia stwierdzane w migrenie obejmują lokalizację konkretnej sieci neuronalnej.

Do góry