Nowości

Onkologia: Metformina w leczeniu raka głowy i szyi

Dr n. med. Bartosz Spławski

Stwierdzono wydłużenie przeżycia u pacjentów z zaawansowanym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi leczonych metforminą.

Szacuje się, że w 2019 roku w Stanach Zjednoczonych zostanie zdiagnozowanych około 65 tys. nowych przypadków raków rejonu głowy i szyi, a umrze prawie 16 500tanach Zjednoczonych zostanie zdiagnozowanych około 65 tys. nowych przypadków raków rejonu głowy i szyi, a umrze prawie 16 500 pacjentów.

Chorych z nowotworami we wczesnym stadium często można wyleczyć za pomocą chirurgii lub radioterapii.

Jednak u około 60 proc. nowo zdiagnozowanych pacjentów stwierdza się chorobę miejscowo zaawansowaną (LAHNSCC – locally advanced head and neck squamous cell carcinomas), tj. w III i IV stopniu zaawansowania klinicznego wg AJCC ver. 8.

W przypadku pacjentów, którzy nie mogą zostać zoperowani lub preferują leczenie z zachowaniem narządu, dostępne opcje terapeutyczne obejmują równoczesną chemioradioterapię (CRT) lub sekwencyjną chemioterapię indukcyjną, a następnie radioterapię (RT).

U pacjentów z miejscowo zaawansowanymi rakami płaskonabłonkowymi głowy i szyi pięcioletni całkowity czas przeżycia (OS – overall survival) pozostaje na poziomie 50 proc., co podkreśla potrzebę poprawy leczenia.

W badaniach retrospektywnych stwierdzono, że lek przeciwcukrzycowy, metformina, poprawia przeżycie u pacjentów z HNSCC. Dlatego autorzy prezentowanej pracy przeprowadzili badanie I fazy dotyczące eskalacji dawki metforminy u pacjentów z LAHNSCC poddanych chemioradioterapii.

Do góry