Nowości

Dermatologia: Biomarker progresji czerniaka

Lek. Paweł Traczewski

Wzrost stężenia białka S100B zwiastuje przerzuty czerniaka.

Częstość występowania czerniaka na świecie ma tendencję wzrostową, mimo rozlicznych kampanii informacyjnych. Wzrost chorobowości idzie w parze z większą liczbą rozpoznawanych czerniaków o zerniaka na świecie ma tendencję wzrostową, mimo rozlicznych kampanii informacyjnych. Wzrost chorobowości idzie w parze z większą liczbą rozpoznawanych czerniaków o dużym stopniu zaawansowania.

Prowadzi się badania nad ustaleniem biomarkerów progresji choroby, ale jak dotąd żaden z nich nie został uznany za wskaźnik spełniający oczekiwania. W wielu europejskich ośrodkach oznacza się u pacjentów obserwowanych po wycięciu czerniaka stężeni...

W Hiszpanii przeprowadzono badanie w celu ustalenia przydatności S100B w wykrywaniu wczesnej progresji u pacjentów z czerniakami wysokiego ryzyka.

Do góry