Nowości

Neurologia: Układ krążenia jednak szefem wszystkich szefów?

Dr n. med. Piotr Warakomski

Wykazano związek rezerwy naczyniowej hipokampu ze zdolnościami poznawczymi oraz jego objętością.

Funkcje poznawcze, skryte bezpiecznie w przyśrodkowej części płata skroniowego mózgu, są niewątpliwie wysoce wrażliwe na hipoksję regionu hipokampu. Nie ma jednak wystarczających informacji na temat związku wariantów unaczynienia tętniczego regionu hipokampu oraz zdolności poznawczych. Unaczynienie hipokampu może przybierać różne warianty – od postaci unaczynienia mieszanego (zarówno od tętnicy mózgu tylnej, jak i od tętnicy naczyniówkowej przedniej) aż do pojedynczego źródła zaopatrzenia jedynie od tętnicy mózgu tylnej.

Tętnice hipokampu, co oczywiste, są małymi naczyniami; mogą być dotknięte zmianami patologicznymi w przypadku obecności choroby małych naczyń mózgu (CSVD).

Do góry