Kardiologia

Wsparcie diagnostyki nieinwazyjnej

IKA na podst. materiałów WUM

Zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kierowany przez prof. dr. hab. med. Grzegorza Opolskiego dołączył do projektu TeleCheck-AF, w ramach którego pacjenci z zaburzeniami rytmu uzyskują możliwość nieodpłatnego korzystania z aplikacji monitorującej rytm serca.

Głównym badaczem w ramach projektu na Oddziale Elektrokardiologii CSK Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM jest dr n. med. Piotr Lodziński.

Do góry