Badania kliniczne

VESALIUS-CV

Ocena ewolokumabu u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym bez wcześniejszego zawału mięśnia sercowego lub udaru mózgu.

Ewolokumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG, modyfikującym stężenie lipidów poprzez hamowanie konwertazy białkowej subtylizyny/keksyny typu 9 (PCSK9). Wybiórcze wiązanie się leku z PCSK9 uniemożliwia wiązanie krążącej PCSK9 z receptorami dla lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) na powierzchni hepatocytów, co zapobiega degradacji tych receptorów, a w konsekwencji powoduje zwiększenie ich gęstości występowania i zmniejszenie stężenia frakcji LDL cholesterolu w surowicy krwi.

W prezentowanym badaniu zostanie oceniony wpływ obniżenia stężenia cholesterolu LDL (LDL-C) za pomocą ewolokumabu na poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe u dorosłych bez wcześniejszego zawału mięśnia sercowego (MI – myocardial infarction) lub udaru mózgu, u których istnieje duże ryzyko wystąpienia zdarzenia sercowo-naczyniowego.

Do góry