Badania kliniczne

SURPASS-CVOT

Porównanie tirzepatydu z dulaglutydem w leczeniu cukrzycy typu 2

Celem badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowania tirzepatydu w porównaniu z dulaglutydem u pacjentów z cukrzycą typu 2 i zwiększonym ryzykiem sercowo-naczyniowym.

Dulaglutyd jest długo działającym agonistą receptora glukagonopodobnego peptydu typu 1 (GLP-1). W przypadku zwiększonego stężenia glukozy we krwi, dulaglutyd powoduje zwiększenie ilości wewnątrzkomórkowego cAMP w komórkach β trzustki, prowadząc do uwolnienia insuliny oraz hamuje wydzielanie glukagonu, co przyczynia się do zmniejszenia produkcji glukozy w wątrobie. U pacjentów z cukrzycą typu 2, dzięki długotrwałemu zmniejszeniu stężenia glukozy, dulaglutyd poprawia kontrolę glikemii. (źródło: index.mp.pl)

Tirzepatyd natomiast należy do nowej klasy leków zwanych podwójnymi agonistami receptorów GIP (gastric inhibitory polipeptide) i GLP-1 (glucagon-like peptide-1).

Do badania kwalifikują się chorzy w wieku 40 lat lub starsi, którzy spełniają następujące kryteria:

Do góry