Badania kliniczne

Skuteczność i bezpieczeństwo leku ABP-938 u pacjentów z neowaskularnym zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem

dr n. med. Bartosz Spławski

Celem badania jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa leku ABP-938 w porównaniu z afliberceptem (Eylea®) w leczeniu neowaskularnego zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD – age-related macular degeneration). Pacjenci będą losowo przydzielani do ramion terapeutycznych w stosunku 1:1 do otrzymywania 2 mg (0,05 ml) ABP-938 (grupa terapeutyczna A) lub afliberceptu (grupa terapeutyczna B) podawanych we wstrzyknięciu do ciała szklistego (IVT – intravitreal).

Do góry