Badania kliniczne

Badanie leku ABP-654 w terapii pacjentów z umiarkowaną i ciężką łuszczycą plackowatą

dr n. med. Bartosz Spławski

Celem badania jest ocena skuteczności, bezpieczeństwa i immunogenności leku ABP-654 w porównaniu z ustekinumabem u pacjentów z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Po potwierdzeniu spełnienia kryteriów włączenia do badania uczestnicy zostaną losowo przydzieleni w stosunku 1:1 do 2 grup terapeutycznych (grupa A otrzyma ABP-654, a grupa B otrzyma ustekinumab).

Do góry