Badania kliniczne

KEYNOTE-B61

dr n. med. Bartosz Spławski

Ocena skuteczności i bezpieczeństwa pembrolizumabu z lenwatynibem w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego/przerzutowego raka nerkowokomórkowego (RCC – renal cell carcinoma)

KEYNOTE-B61 jest prowadzone jako otwarte badanie z jednym ramieniem terapeutycznym w celu szybkiej oceny potencjalnych korzyści połączenia pembrolizumabu i lenwatynibu u pacjentów z wcześniej nieleczonym zaawansowanym/przerzutowym niejasnokomórkow...

Do góry