Badania kliniczne

AKTUALNE PROGRAMY LEKOWE

dr n. med. Bartosz Spławski

Majowa lista refundacyjna przyniosła kilka nowości w onkologicznych programach lekowych. Pojawiły się nowe opcje terapeutyczna dla pacjentów z rakiem skóry z komórek Merkla, z zaawansowanym rakiem szyjki macicy, z ostrą białaczką szpikową oraz z agresywną mastocytozą układową

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Program Lekowy B.117 dotyczy leczenia awelumabem pacjentów z rakiem skóry z komórek Merkla.

Kryteria kwalifikacji do leczenia:

Pacjentki z zaawansowanym rakiem szyjki macicy będą mogły być leczone bewacyzumabem z chemioterapią w ramach Programu Lekowego B.116.

Kryteria kwalifikacji do programu:
Do góry