Badania kliniczne

SUMMIT − JNJ-77242113 w leczeniu łuszczycy plackowatej o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego

dr n. med. Bartosz Spławski

Celem badania jest ocena skuteczności doustnego preparatu JNJ-77242113 w postaci tabletki w porównaniu z placebo u uczestników z łuszczycą plackowatą o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Lek eksperymentalny JNJ-77242113 wpływa na odpowiedzi immunologiczne organizmu, w tym skóry, które odgrywają rolę w chorobach takich jak łuszczyca i łuszczycowe zapalenie stawów. Hipoteza badania zakłada, że doustny preparat JNJ-77242113 w postaci...

Do badania zostanie włączonych 80 uczestników, którzy będą przydzieleni do 1 z 3 ramion terapeutycznych:

  1. Ramię eksperymentalne 1 − uczestnicy otrzymają lek JNJ-77242113 w dawce 1 w postaci tabletek o opóźnionym uwalnianiu doustnie raz dziennie od tygodnia 0 do tygodnia 16.
  2. Ramię eksperymentalne 2 − uczestnicy otrzymają lek JNJ-77242113 w dawce 2 w postaci tabletek o opóźnionym uwalnianiu doustnie raz dziennie od tygodnia 0 do tygodnia 16.
  3. Ramię kontrolne − uczestnicy otrzymają doustną dawkę placebo raz dziennie od tygodnia 0 do tygodnia 16.
Do góry