Badania kliniczne

FUZION CD − guselkumab u uczestników z przetokami i okołoodbytową chorobą Leśniowskiego-Crohna

dr n. med. Bartosz Spławski

Celem badania jest ocena skuteczności klinicznej oraz ogólnego bezpieczeństwa guselkumabu w leczeniu przetok oraz okołoodbytowej choroby Leśniowskiego-Crohna.

Guselkumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym lambda (mAb) immunoglobuliny G1 (IgG1), które wiąże się z podjednostką p19 ludzkiej interleukiny 23 (IL-23) z wysoką swoistością i powinowactwem, bez blokowania IL-12. W badaniu zostaną o...

Do badania będzie włączonych 280 uczestników, którzy zostaną przydzieleni do 1 z 3 ramion terapeutycznych:

Do góry