Badania kliniczne

AKTUALNE PROGRAMY LEKOWE
Na majowej liście refundacyjnej nie uruchomiono nowych programów lekowych. Wprowadzono natomiast zmiany w programach już istniejących

dr n. med. Bartosz Spławski

Zmiany wprowadzono w Programie B.5, Programie B.10 oraz Programie B.93

Program B.5 − Leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego − w ramach terapii 1 linii umożliwiono leczenie atezolizumabem w skojarzeniu z bewacyzumabem.

Program B.10 − Leczenie pacjentów z rakiem nerki – umożliwiono zastosowanie terapii skojarzonej niwolumabem z ipilimumabem w 1 linii leczenia u chorych z rakiem nerkowokomórkowym w stadium zaawansowanym z pośrednim lub niekorzystnym rokowaniem wg ...

Do góry