Badania kliniczne

Czy COVID-19 zatańczy tak jak hormony zagrają?

Z analizy wyników najnowszych badań wynika, że zaburzenia hormonalne − zarówno nieleczone, jak i leczone – oraz zaburzenia metaboliczne stanowią czynnik ryzyka ciężkiego przebiegu infekcji SARS-CoV-2. A z drugiej strony są dowody na to, że COVID-19 wpływa niekorzystnie na gospodarkę hormonalną, co widać po dużej liczbie pacjentów zgłaszających się z problemami endokrynnymi (nowymi lub starymi) po przebytej infekcji SARS-CoV-2

Olga Tokarczuk w swoim ostatnim wywiadzie dla „Newsweeka” powiedziała: „Przecież jeszcze nie tak dawno wierzyliśmy w opowieść, nierzadko pozytywną, o dominującej roli człowieka na świecie, o jego sile i sprawczości. Pandemia przypomniała nam bardzo boleśnie, że jesteśmy tylko drobną częścią świata, że należymy do przyrody i od niej zależymy, że mamy kruche ciała, a nasza wiedza jest przereklamowana. W jakimś sensie pandemia ośmieszyła antropocentryczne wyobrażenie, że jesteśmy panami świata. Okazało się, że niewyobrażalna siła drobnego wirusa może radykalnie zmienić podejście do ekonomii, polityki, do życia i śmierci…”.

Przyznając rację naszej laureatce Nagrody Nobla, pragnę jednocześnie powiedzieć, że minione dwa lata istotnie wzbogaciły naszą wiedzę w kwestii tego „zabójcy”, w tym na temat roli hormonów w przebiegu COVID-19, i odwrotnie: jak ta choroba wpływa na nasz system hormonalny.

Patogeneza COVID-19 polega na przedostaniu się wirusa SARS-CoV-2 do płuc przez układ oddechowy i jego odkładaniu się w miąższu płucnym. Następnie enzym konwertujący angiotensynę 2 (ACE2 – angiotensin-converting enzyme 2) na powierzchni pneumocytów wiąże się z białkiem wirusa jako receptor i pośredniczy w jego wejściu do komórek gospodarza.

Badanie przeprowadzone przez Wrappa i wsp. wykazało, że zdolność wiązania białka wypustki SARS-CoV-2 z receptorem ACE2 była silniejsza niż zdolności SARS-CoV-1, co może wyjaśniać, dlaczego SARS-CoV-2 spowodował większą liczbę infekcji.

RNA tego wirusa wykryto również w próbkach krwi, kału i moczu pacjentów z COVID-19, może więc on wchodzić w interakcje z ACE2 w innych narządach i prowadzić do ich uszkodzenia. Oprócz układu oddechowego, tropizm tkankowy SARS-CoV-2 polegający na selektywnym wyborze tkanki przez wirusa związany z obecnością w niej ekspresji receptorów ACE2, wykazano dla wielu gruczołów endokrynnych, tj. jąder, jajników, nadnerczy, przysadki mózgowej, tarczycy oraz trzustki. Stwierdzono, że poziom ekspresji receptorów ACE2 był najwyższy w jądrach, następnie w tarczycy, a najniższy w podwzgórzu.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czy rzeczywiście istnieje zależność pomiędzy COVID-19 a hormonami?

Jądra to jedna z tkanek, w której po raz pierwszy opisano ekspresję receptorów ACE2 i stwierdzono, że są miejscem o najwyższej ekspresji tych receptorów w porównaniu [...]

A co z żeńskimi hormonami płciowymi?

Wykazano, że estradiol redukuje ekspresję receptora proteazy transbłonowej seryny 2 (transmembrane protein serine 2), która u ludzi jest kodowana przez gen TMPRSS-2. [...]

Związek COVID-19 z funkcją tarczycy

Tarczyca jest drugim gruczołem wewnętrznego wydzielania pod względem ekspresji receptorów ACE2 w budujących ją komórkach, tj. tyreocytach. Etiologia oraz patogeneza dysfunkcji tarczycy [...]

Czy podawanie trijodotyroniny może być lekiem w ciężkim przebiegu COVID-19?

Zarejestrowano badanie przeprowadzone przez Pantosa i wsp. (ClinicalTrials gov: NCT04348513) mające na celu zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa dożylnego podawania dużej dawki T3 u krytycznie [...]

Co wiemy w kwestii heparyny?

Głównym wpływem heparyny na tarczycę jest zakłócenie pomiaru stężenia wolnego hormonu tarczycy w surowicy, o czym po raz pierwszy donoszono w badaniu Schatza i wsp. [...]

Czy SARS-CoV-2 może zaburzyć funkcję podwzgórza i przysadki?

Obecność w tkankach podwzgórza i przysadki ekspresji receptorów ACE2 stwarza zagrożenie zaburzenia ich funkcji poprzez wniknięcie SARS-CoV-2 do komórek tych gruczołów i w dalszej konsekwencji [...]

Rola witaminy D

Na zakończenie chciałbym wspomnieć, że na rokowanie chorych z infekcją SARS-CoV-2 ma wpływ witamina D, która − będąc witaminą − wykazuje jednocześnie [...]

Podsumowanie

Podsumowując przedstawione powyżej wyniki badań pokazujące, jak zwiększa się nasza wiedza na temat chorób endokrynologicznych i ich związku z COVID-19, starałem się odpowiedzieć [...]

Do góry