Badania kliniczne

EPCORE FL-1 − zastosowanie podskórnego epkoritamabu w połączeniu z dożylnym rytuksymabem i doustnym lenalidomidem (R2) w celu oceny zdarzeń niepożądanych i zmiany aktywności choroby u dorosłych uczestników z chłoniakiem grudkowym

dr n. med. Bartosz Spławski

Chłoniak grudkowy (FL − follicular lymphoma) jest drugim co do częstości nowotworem z komórek B i najczęstszym wywodzącym się z limfocytów rodzajem nowotworu. Niestety choroba ta jest nieuleczalna przy konwencjonalnej terapii i nawraca u prawie wszystkich pacjentów. Prezentowane badanie oceni, jak bezpieczny i skuteczny jest epkoritamab w połączeniu z lenalidomidem i rytuksymabem (R2) w leczeniu dorosłych uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie (R/R − relapsed or refractory) chłoniakiem grudkowym. Oceniane będą zdarzenia niepożądane i zmiana aktywności choroby.

Do góry