Badania kliniczne

REGBONE – regorafenib u pacjentów z opornymi na leczenie pierwotnymi guzami kości

dr n. med. Bartosz Spławski

Celem projektu jest poprawa wyników leczenia pacjentów z pierwotnymi nowotworami złośliwymi kości, opornymi na standardową terapię, poprzez zwiększenie dostępności nowoczesnych terapii, a także rozwinięcie możliwości leczenia z wykorzystaniem zaaw...

  • oszacowanie charakteru i częstotliwości mutacji w tkance guza
  • porównanie wyników badań molekularnych z danymi klinicznymi (co pozwoli na wstępną ocenę wpływu stanu mutacji na stan kliniczny, przebieg leczenia i rokowanie)
  • włączenie leczenia celowanego – regorafenibu, inhibitora kinazy tyrozynowej o szerokim spektrum, do terapii standardowej.
Do góry