Odkrycia i technologie odkrycia i technologie

Psychobiotyki − rola we wspomaganiu leczenia pacjentów z zaburzeniami i chorobami psychicznymi

Istnieją szczepy bakterii, które stanowią niefarmakologiczny sposób wsparcia funkcji układu nerwowego. Ich działanie zostało wykazane w badaniach klinicznych i tylko takie probiotyki możemy nazwać psychobiotykami. Bakterie probiotyczne są zewnętrznym sojusznikiem w walce organizmu o powrót do równowagi. Odciążają i wspomagają nas w zwalczaniu szkodzących nam bakterii. Jeśli probiotykoterapia trwa odpowiednio długo, to w tym czasie nasza mikrobiota ma czas, by się zregenerować, zwiększyć swoją liczebność, a stan naszego zdrowia się poprawia. Probiotyk można odstawić, bo stosuje się go tylko czasowo. Taka jest idea probiotykoterpaii – mówi dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka z Samodzielnej Pracowni Badań Biochemicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w rozmowie z Agnieszką Fedorczyk

Medical Tribune: Mikrobiota to dosyć nowe określenie. Bardziej znane są − mikroflora bakteryjna albo mikroflora jelitowa.

Dr hab. n. med. i n. o zdr. Karolina Skonieczna-Żydecka: Flora dotyczy świata roślinnego. Tymczasem w naszym ciele żyją też bakterie, grzyby, wirusy. Nazywamy je mikrobiotą. Zasiedlają one nie tylko jelito, choć w przewodzie pokarmowym jest ich najwięcej. Bardzo dużo bakterii mamy także na skórze, błonach śluzowych, w jamie ustnej, drogach oddechowych.

Uwagę naszą i naukowców na całym świecie najbardziej przykuwa dzisiaj, przynajmniej jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, mikrobiota jelitowa. Z dwóch powodów. Jest to najliczniejszy i najbardziej zróżnicowany ekosystem w naszym organizmie. I w związku z tym najlepiej przebadany, także dlatego, że materiał do analiz jest łatwo dostępny. Pobiera się go ze stolca.

MT: Dlaczego bakterie zasiedlające ludzki organizm są tak ważne dla naszego zdrowia?

K.S.-Ż.: Wszystkie bakterie żyjące w naszym organizmie, ale ja będę się skupiała na przewodzie pokarmowym, mają do spełnienia wiele funkcji. Z ewolucyjnego punktu widzenia najbardziej istotne jest dla nas to, że są one żywymi komórkami i produkują enzymy. My też wytwarzamy enzymy, za pomocą których trawimy pokarmy. To, czego nie zdołają strawić nasze własne enzymy, trawią właśnie enzymy bakteryjne. To jest najważniejsza funkcja mikrobioty, ale nie jedyna.

Bakterie są naszymi pierwszymi trenerami, jeśli chodzi o odporność. Kolonizacja przewodu pokarmowego zaczyna się już w życiu płodowym. Mikroorganizmy, które zaczynają go zasiedlać jako pierwsze, uczą nasze jelita, które bakterie są dla nas korzyst...

MT: A jeśli chodzi o zdrowie psychiczne i równowagę emocjonalną, jaką rolę odgrywają bakterie?

Do góry