Radiologia

Czy w radiologii czas ma znaczenie

dr n. med. Wojciech Domaradzki1, dr n. med. Magdalena Zagrodzka2

1 Oddział Kardiochirurgii, Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca, Bielsko-Biała

2 EUROMEDIC International Polska, Mazowieckie Centrum Medyczne, Pracownia Rezonansu Magnetycznego

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

Nad czas stracony nic bardziej nie boli

Michał Anioł

Badanie radiologiczne coraz częściej staje się momentem zwrotnym w procesie terapeutycznym pacjenta, w którym dalsze postępowanie zależy od wyniku badania obrazowego. To, jakim torem potoczy się dalej terapia, zależy od otrzymanego od radiologa wyniku. Odpowiedzialność, jaka spoczywa na radiologach, wzrasta w stanach nagłych. Kluczowe są obecność lekarza w pracowni podczas badania, jego szybki opis, kontakt z lekarzem kierującym pacjenta do pracowni i ewentualne poszerzenie badania natychmiast, gdy się okaże, że zakres lub protokół badania nie uwidacznia patologii. Lekarz prowadzący często nie wie, z jaką patologią kieruje pacjenta na badanie TK, i wpisuje w skierowaniu rozpoznanie wstępne. Dlatego obecność lekarza podczas badań w stanach nagłych jest niezbędna, aby natychmiast poszerzyć badanie o fazy i zakres uwidaczniający patologię bez jakiejkolwiek straty czasu.

Ostre rozwarstwienie aorty typu A według klasyfikacji Stanford jest stanem nagłym wymagającym jednoznacznych decyzji, które trzeba podejmować błyskawicznie. Według statystyk w ciągu pierwszych dwóch dób śmiertelność wynosi 1%/h, więc łatwo sobie wyobrazić, że odraczanie operacji o każdą godzinę jest związane z realną groźbą zgonu pacjenta. Co równie istotne, zwykle jest to proces do pewnego momentu postępujący wzdłuż aorty dystalnie oraz proksymalnie od miejsca, w którym miał swój początek, i obejmujący najczęściej naczynie odchodzące w danym miejscu od aorty. Może powodować hipoperfuzję danych narządów: zawał mięśnia sercowego, udar niedokrwienny ośrodkowego układu nerwowego, niedokrwienie narządów jamy brzusznej, niedokrwienie kończyn. Im więcej uszkodzonych narządów, tym mniejsze prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia operacji.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Godzina 11.40, SOR

Pacjentkę przyjęto z niespecyficznymi dolegliwościami w klatce piersiowej. Skierowano ją do pracowni hemodynamiki, gdzie w wykonanej koronarografii stwierdzono restenozę w lewej tętnicy wieńcowej. Założono stent [...]

Godzina 22.40, OIOM

O godzinie 22.40 pacjentkę w stanie ciężkim przyjęto na oddział intensywnej opieki medycznej. W celu kontroli niejednoznacznego obrazu uzyskanego w poprzednim badaniu aorty [...]

Godzina 00.19, oddział kardiochirurgii

Pacjentka w chwili przyjęcia była zaintubowana, wymagała prowadzenia oddechu wspomaganego, wentylacji 100% tlenem i stosowania amin presyjnych w celu utrzymania ciśnienia tętniczego zapewniającego perfuzję [...]
Do góry