Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2013

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2013
Słowo wstępne
NowoŚci w praktyce
Nowości w praktyce
Sympozjum: endokrynologia
Profesjonalizm lekarski
Najczęstsze błędy
Przypadek kliniczny
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Psychiatria
Onkologia
Radiologia
Radiologia
Dermatologia
Egzamin z medycyny
  • Egzamin z medycyny Kup dostęp

    Pytania przygotował prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi