Radiologia

Obrzęk krezki

prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. E-mail: stefanczyk_l@wp.pl

OPIS PRZYPADKU

Mężczyzna, lat 59, został zoperowany z powodu raka żołądka. Wykonano u niego subtotalną resekcję żołądka z wycięciem okolicznych węzłów chłonnych. Zmiana była zlokalizowana na krzywiźnie mniejszej. W przebiegu pooperacyjnym chory zgłosił bóle brzucha występujące głównie w podbrzuszu. Brzuch był tkliwy. Mimo że pacjenta żywiono pozajelitowo i stosowano u niego antybiotykoterapię dożylną (metronidazol), bóle nie ustępowały. Obserwowano niewielką gorączkę i wysięk z rany pooperacyjnej. W badaniach laboratoryjnych stwierdzano cechy leukocytozy i kwasicy metabolicznej oraz podwyższone stężenie dimerów D i białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein). Wykonano badanie USG jamy brzusznej, które uwidoczniło niewielką ilość płynu w jamie otrzewnej, bez ograniczonych zbiorników gęstopłynowych. Wątroba i śledziona nie wykazywały zmian w miąższu. Trzustka w badaniu była niedostępna, przesłonięta przez gazy jelitowe. Stwierdzono pogrubienie ścian jelit oraz poszerzenie echa krezki (ryc. 1A, B).

 

W badaniu metodą Dopplera potwierdzono drożność żyły wrotnej, ale pełna ocena pnia trzewnego, naczyń śledzionowych i krezkowych okazała się trudna ze względu na bolesność powłok, ranę pooperacyjną i powietrze w jamie otrzewnej.

1. Jakie rozpoznanie można ustalić na podstawie badania USG?

a. Niedoszczętna resekcja – naciek nowotworowy w ścianie jelita

b. Niedokrwienie jelita

c. Cechy zakażenia jamy otrzewnej

 

Cechy stwierdzane w obrazie USG mogą odpowiadać wszystkim wymienionym rozpoznaniom, jednak biorąc pod uwagę sytuację kliniczną, najbardziej prawdopodobne jest niedokrwienie jelita. Pogrubienie zarysu ścian jelita z obniżeniem ich echogeniczności s...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Jakie rozpoznanie można ustalić na podstawie badania USG?

a. Niedoszczętna resekcja – naciek nowotworowy w ścianie jelita

2. Jakie badanie należy zalecić jako następny krok diagnostyczny?

a. Badanie radiograficzne jamy brzusznej w pozycji stojącej

Zastosowane leczenie

Leczenie w zakrzepicy żył trzewnych jest zachowawcze, o ile nie wystąpią cechy martwicy jelita, która wymaga resekcji. Poza objawami klinicznymi martwicę zdradza obecność [...]
Do góry