Choroby internistyczne u kobiet w ciąży

Cykl „Choroby internistyczne u kobiet w ciąży” koordynowany przez prof. dr. hab. med. Dariusza Moczulskiego, Kierownika Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii UM w Łodzi

Leczenie zakażeń układu moczowego u kobiet w ciąży

prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

 

Adres do korespondencji: prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi. E-mail: dariusz.moczulski@umed.lodz.pl

U kobiety w ciąży należy wykonać posiew moczu około 16. tygodnia ciąży w celu wykluczenia bezobjawowej bakteriurii, która wymaga zastosowania leku przeciwbakteryjnego. Dobierając lek, należy zminimalizować ryzyko uszkodzenia płodu.

CELE ARTYKUŁU


Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

• rozpoznać bezobjawowy bakteriomocz u kobiety w ciąży

• przeprowadzić leczenie lekiem przeciwbakteryjnym zakażenia układu moczowego u kobiety w ciąży

• rozpoznać zakażenie układu moczowego u kobiety w ciąży wymagające leczenia szpitalnego

Bezobjawowy bakteriomocz u kobiet w ciąży

U kobiet w ciąży posiew moczu należy wykonać około 16. tygodnia ciąży. Rozpoznanie bezobjawowego bakteriomoczu powinno zostać ustalone na podstawie hodowli moczu pobranego w sposób zmniejszający kontaminację. U kobiety bez objawów bakteriurię rozpoznaje się, gdy w dwóch niezależnych pobraniach moczu stwierdza się ten sam szczep bakterii w ilości 105/ml. Należy wówczas zastosować lek przeciwbakteryjny. Nie ma jednoznacznych badań, które wskazywałyby, jak długo powinno się stosować leczenie przeciwbakteryjne, ale zwykle zaleca się przyjmowanie leków przez 3 do 7 dni. Po zakończeniu terapii, przy kolejnej wizycie u lekarza należy ponownie wykonać posiew moczu. U 30-70% kobiet w ciąży bezobjawowej bakteriurii towarzyszy leukocyturia. Z badań epidemiologicznych wynika, że bezobjawowa bakteriuria występuje u około 1,9-9,5% kobiet w ciąży.1 U kobiet, u których rozpoznano bezobjawową bakteriurię w pierwszych tygodniach ciąży, ryzyko wystąpienia odmiedniczkowego zapalenia nerek w dalszym przebiegu ciąży jest 20-30 razy większe niż u kobiet, u których nie stwierdzono bakteriurii.1 W przypadku bezobjawowej bakteriurii u kobiety w ciąży zastosowanie leku przeciwbakteryjnego zmniejsza ryzyko odmiedniczkowego zapalenia nerek z 20-35% do 1-4%.2 Obecność bezobjawowej bakteriurii wiąże się też ze zwiększonym ryzykiem porodu przedwczesnego oraz niskiej masy urodzeniowej dziecka, a zastosowanie leku przeciwbakteryjnego zmniejsza to ryzyko. Wykonanie posiewu moczu i w razie wykrycia bezobjawowego bakteriomoczu zastosowanie leku przeciwbakteryjnego powinno być złotym standardem u każdej kobiety w ciąży. Badanie ogólne moczu z oceną leukocyturii ma czułość zaledwie 50% w rozpoznaniu bezobjawowego bakteriomoczu. Wśród kobiet w ciąży, u których wdrożono badania przesiewowe i ewentualne leczenie, obserwowano zmniejszenie częstości występowania odmiedniczkowego zapalenia nerek podczas ciąży z 1,8-2,1% do 0,5-0,6%.3-4

Leki zalecane w leczeniu bezobjawowego bakteriomoczu lub zakażenia pęcherza moczowego u kobiet w ciąży5-8

Leki przeciwbakteryjne I rzutu

  • nitrofurantoina 100 mg doustnie 4 × na dobę 5-7 dni*
  • amoksycylina 500 mg doustnie 2 × na dobę przez 5-7 dni
  • amoksycylina/kwas klawulanowy 500 mg/125 mg doustnie 2 × na dobę przez 3-7 dni
  • cefaleksyna 500 mg doustnie 2 × na dobę przez 3-7 dni
  • cefuroksym 250 mg doustnie 2 × na dobę przez 3-7 dni

Leki przeciwbakteryjne II rzutu

  • fosfomycyna 3 g doustnie w pojedynczej dawce rozpuszczone w 100 ml wody

 

* W Polsce dostępna jest pochodna nitrofuranu – furagina.

Leki przeciwbakteryjne, które nie powinny być zalecane u kobiet w ciąży

Kobiety w ciąży nie powinny stosować tetracyklin, ponieważ leki te uszkadzają zęby i kości u płodu. Trimetoprim nie powinien być stosowany w pierwszym trymestrze ciąży, ponieważ może powodować wady rozwojowe twarzy i serca u płodu.5 Sulfametoksazolu nie należy stosować w trzecim trymestrze ciąży z powodu ryzyka wystąpienia żółtaczki jąder podkorowych mózgu u noworodka.5 Stosowanie fluorochinolonów podczas ciąży jest przeciwwskazane, ponieważ mogą one spowodować rozszczep kręgosłupa z przepukliną oponowo-rdzeniową, wodogłowie, spodziectwo, niezstąpienie jąder, przepuklinę pachwinową, obustronny niedorozwój bioder oraz ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Antybiotyki makrolidowe nie powinny być lekami I rzutu w zapaleniu dróg moczowych podczas ciąży.

Bezpieczeństwo leków przeciwbakteryjnych stosowanych w zakażeniu dróg moczowych u kobiet w ciąży

Furagina – nie stosować w I trymestrze ciąży

Fosfomycyna (kat. B)

Amoksycylina (kat. B)

Amoksycylina/kwas klawulanowy (kat. B)

Cefaleksyna (kat. B)

Cefuroksym (kat. B)

Ceftriakson (kat. B)

Leczenie odmiedniczkowego zapalenia nerek u kobiet w ciąży

W przypadku wystąpienia odmiedniczkowego zapalenia nerek u kobiety w ciąży powinno się zastosować przez 14 dni antybiotyk. Należy również rozważyć hospitalizację oraz podaż dożylną antybiotyku. Hospitalizacja jest konieczna, jeżeli pojawią się objawy sepsy oraz jeżeli chora wymaga nawodnienia pozajelitowego z powodu wymiotów lub nieprzyjmowania pokarmów doustnie. Nie należy zalecać nitrofurantoiny, gdyż osiąga ona stężenie terapeutyczne jedynie w moczu i może być stosowana tylko w zapaleniu dolnych dróg moczowych. Należy rozważyć leczenie dożylne antybiotykiem beta-laktamowym. Najczęściej stosowane są amoksycylina z kwasem klawulanowym, cefuroksym lub ceftriakson. Po otrzymaniu posiewu moczu należy skorygować dobór leku. Oprócz posiewu moczu należy wykonać posiew krwi.

Do góry