Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2012

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2012
NowoŚci w praktyce
Nowości w praktyce
Sympozjum: pulmonologia
Konsultacje – inni specjaliści do internistów
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Onkologia
Radiologia
Reumatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny