d. Padaczka, opóźnienie rozwoju umysłowego, łagodne guzy serca, angiomyolipoma nerek

7. Do kryteriów diagnostycznych neurofibromatozy typu 1 należą:

a. Sześć lub więcej plam typu café au lait o średnicy >5 mm u dzieci i >15 mm u dorosłych

b. Dwa nerwiakowłókniaki lub jeden włókniak splotowaty

c. Piegi w dołach pachowych i pachwinowych, czyli tzw. objaw Crowe’a

d. Obustronne nerwiaki nerwów słuchowych

8. Wskaż prawdziwe stwierdzenie/a:

a. W chorobie Recklinghausena może występować uporczywy świąd skóry

b. 75% pacjentów z neurofibromatozą typu 2 choruje na łuszczycę

c. U 90% pacjentów z neurofibromatozą typu 2 są obecne obustronne nerwiaki nerwu słuchowego

d. U 90% pacjentów z neurofibromatozą typu 1 są obecne obustronne nerwiaki nerwu słuchowego, oponiaki i glejaki rdzenia kręgowego

9. Wskaż prawdziwe stwierdzenie/a:

a. Żółtobrunatne plamki w obrębie tęczówki, tzw. guzki Lischa, są charakterystyczne dla zespołu Peutza-Jeghersa

b. Guzki Lischa u chorych na chorobę Recklinghausena są odpowiedzialne za ciężkie zaburzenia widzenia

c. W chorobie Recklinghausena często występuje glejak nerwu słuchowego, a bardzo rzadko glejak nerwu wzrokowego

d. W chorobie Recklinghausena obserwuje się zmiany kostne, nadciśnienie nerkowe, glejaki nerwu wzrokowego

10. Nerwiakowłókniaki:

a. Należą do złośliwych nowotworów skóry

b. To bardzo twarde, duże ciemne guzy z brodawkowatą i złuszczającą powierzchnią

c. Są miękkie, czasami uszypułowane, o barwie cielistej, jasnoróżowej, a czasami czerwonej

Do góry