a. Może współistnieć z zakażeniem prątkiem gruźlicy

b. Zmiany skórne występują, podobnie jak w rumieniu guzowatym, na przednich powierzchniach podudzi

c. Zmiany skórne to czerwonobrązowe, bolesne guzki, które mogą ulegać owrzodzeniu

d. Guzki zazwyczaj występują na tylnych powierzchniach podudzi

 

4. Wskaż prawdziwe stwierdzenie dotyczące róży:

a. To choroba zakaźna, wywołana przez gronkowce typu A lub G bytujące w warunkach fizjologicznych na skórze

b. Zmiany skórne zwykle występują na obu podudziach

c. To ostry stan zapalny skóry i tkanki podskórnej, przebiegający z podwyższoną temperaturą ciała

d. W części przypadków może mieć charakter krwotoczny i zgorzelinowy

5. Do czynników etiologicznych rumienia guzowatego należą:

a. Zakażenia paciorkowcowe gardła i migdałków podniebiennych; często zmiany skórne pojawiają się w 10-14 dni po zachorowaniu na anginę

b. Zakażenia pałeczką Yersinia; zmiany skórne pojawiają się po 2 tygodniach od wystąpienia ostrej choroby przewodu pokarmowego

c. Leki takie jak sulfonamidy, leki przeciwbólowe, doustne środki antykoncepcyjne

d. Glikokortykosteroidy stosowane ogólnie

 

6. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące guzowatego zapalenia naczyń:

a. Zmiany skórne o charakterze rumienia stwardniałego bez związku z zakażeniem prątkiem gruźlicy są klasyfikowane jako guzowate zapalenie naczyń

b. Częściej dotyczy kobiet w średnim wieku, u których dodatkowo może występować nadciśnienie, otyłość lub zaburzenia hormonalne

Do góry