Medycyna po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2012

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2012
Słowo wstępne
Nowości w praktyce
Sympozjum: przypadek kliniczny
Sympozjum: przypadek kliniczny
Przypadek kliniczny
Otolaryngologia
Endokrynologia
Farmakoterapia
Najczęstsze błędy
Dermatologia
Egzamin z medycyny
  • Egzamin z interny Dostęp Otwarty

    Pytania i komentarze: dr n. med. Alicja Rydzewska-Rosołowska, dr n. med. Edyta Zbroch

    Konsultacja: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku