Wnioski

Podstawowe znaczenie dla skutecznego leczenia pacjenta z eozynofilią ma dokładna diagnostyka. W ostatnim okresie opisano kilka mutacji związanych z nowotworami mieloproliferacyjnymi,67-73 w tym również przebiegającymi z eozynofilią klonalną,74,75 co znacznie uprościło algorytm diagnostyki takich chorób.9,76 W szczególności odkrycie mutacji FIP1L1-PDGFRA74 uświadomiło nam, że możliwe jest nie tylko prześledzenie na poziomie molekularnym patogenezy jednostki chorobowej znanej obecnie pod nazwą zespołu hipereozynofilowego, ale również opracowanie skutecznej celowanej terapii.77

Do góry