Spis treści

02/2012
Od redakcji
NowoŚci w praktyce
Temat numeru
Pulmonologia
Kardiologia
Choroby wewnĘtrzne
Radiologia
Onkologia
Dermatologia
Przypadek kliniczny
Chirurgia
Nefrologia
Egzamin z medycyny
  • Egzamin z interny Dostęp Otwarty

    Pytania i komentarze: dr n. med. Joanna Goździkiewicz, dr n. med. Katarzyna Klejna
    Konsultacja: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku