NowoŚci w praktyce

Nowości w praktyce

Streszczenia przygotował lek. Piotr Nadratowski

Przedszpitalna fibrynoliza vs pierwotna PCI w STEMI

• badanie z randomizacją • n=1892

Armstrong PW, Gershlick AH, Goldstein P, et al. for the STREAM Investigative Team. Fibrinolysis or Primary PCI in ST-Segment Elevation Myocardial Infarction. N Engl J Med. Published online 10 March, 2013; doi: 10.1056/NEJMoa1301092.

U pacjentów ze STEMI (zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST), którzy nie mogą być poddani pierwotnej przezskórnej angioplastyce wieńcowej (PCI) w ciągu godziny od pierwszego kontaktu medycznego, zastosowanie przedszpitalnego leczenia fibrynolitycznego z następczą kontrolą angiograficzną jest równie skuteczne jak pierwotna PCI, ale zwiększa ryzyko krwawienia śródczaszkowego.

 

Czy stosować głęboką sedację podczas kolonoskopii?

• badanie populacyjne • n=165 527

Cooper GS, Kou TD, Rex DK. Complications Following Colonoscopy With Anesthesia Assistance. A Population-Based Analysis. JAMA Intern Med. Published online 11 March, 2013; doi: 10.1001/jamainternmed.2013.2908.

Zastosowanie głębokiej sedacji podczas kolonoskopii zwiększa ryzyko powikłań (0,22% vs 0,16%; p <0,001), zwłaszcza zachłystowego zapalenia płuc (0,14 vs 0,10%; p=0,02). Ryzyko bezwzględne takich powikłań jest jednak niewielkie.

 

Dieta śródziemnomorska skuteczna w profilaktyce pierwotnej chorób układu krążenia

• badanie z randomizacją • n=7447

Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al. for the PREDIMED Study Investigators. Primary Prevention of Cardiovascular Disease with a Mediterranean Diet. N Engl J Med. Published online 25 February, 2013; doi: 10.1056/NEJMoa1200303.

U osób z wysokim ryzykiem chorób układu krążenia dieta śródziemnomorska uzupełniona oliwą z oliwek lub orzechami w porównaniu ze standardową dietą zmniejsza ryzyko poważnych incydentów sercowo-naczyniowych w profilaktyce pierwotnej o ok. 30%.

 

Nowa metoda leczenia przewlekłej pokrzywki opornej na leki przeciwhistaminowe

• badanie z randomizacją i grupą kontrolną • badanie III fazy • n=323

Maurer M, Rosén K, Hsieh H-J, et al. Omalizumab for the Treatment of Chronic Idiopathic or Spontaneous Urticaria. N Engl J Med 2013;368:924-35. Published online 7 March, 2013; doi: 10.1056/NEJMoa1215372.

U chorych na przewlekłą samoistną pokrzywkę, u których objawy utrzymywały się pomimo stosowania leków przeciwhistaminowych we właściwych dawkach, dochodziło do ich zmniejszenia dzięki zastosowaniu omalizumabu (humanizowanego przeciwciała monoklonalnego wiążącego IgE).

 

HIV a ryzyko zawału mięśnia sercowego

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przedszpitalna fibrynoliza vs pierwotna PCI w STEMI

• badanie z randomizacją • n=1892

Nowa metoda leczenia przewlekłej pokrzywki opornej na leki przeciwhistaminowe

• badanie z randomizacją i grupą kontrolną • badanie III fazy • n=323

Leki nasenne a ryzyko złamań

• badanie kliniczno-kontrolne • n=15 528

Nowe leki przeciwcukrzycowe mogą zwiększać ryzyko ostrego zapalenia trzustki

• populacyjne badanie kliniczno-kontrolne • dane z rejestrów medycznych • n=2538

Glikokortykosteroidy stosowane doustnie zwiększają ryzyko ostrego zapalenia trzustki

• rejestrowe badanie populacyjne o skali narodowej • n=61 637

PPI w dużych dawkach mogą zwiększać ryzyko zgonu u osób starszych i schorowanych

• badanie kliniczno-kontrolne • n=4091

Witamina D i wapń w zapobieganiu złamaniom u dorosłych – zalecenia amerykańskie

• wytyczne

Roztwór hydroksyetylocelulozy zwiększa częstość powikłań sepsy

• metaanaliza • n=3456

Operacje bariatryczne czy leczenie zachowawcze w niekontrolowanej cukrzycy z otyłością

• prospektywne badanie z randomizacją • n=60

Pomimo rozwoju medycyny cukrzyca nadal groźna

• badanie kohortowe • dane z rejestru General Practice Research Database za lata 2004-10 • n=87 098 osób w wieku 40-65 lat

Nowa postać cukrzycy typu 2?

• opis serii przypadków • n=10

Wyniki leczenia cukrzycy w USA nadal niezadowalające

• przekrojowe badanie porównawcze • n=4926 uczestników badań NHANES (National Health and Nutrition Examination Surveys) z lat 1988-94, 1999-2002, 2003-6 i 2007-10

Czy spożycie jednonienasyconych kwasów tłuszczowych zwiększa ryzyko chorób serca?

• analiza 2 prospektywnych badań kohortowych • n1=3694, n2=3577

Nowe wytyczne AHA

• wytyczne

Osiągnięcie celów profilaktyki chorób układu krążenia chroni też przed nowotworami

• badanie obserwacyjne • n=13 253 uczestników badania ARIC (Atherosclerosis Risk In Communities) • 17-19 lat obserwacji

Skuteczność nowego leku przeciwzakrzepowego w chorobie naczyń obwodowych

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • analiza podgrupy z chorobą naczyń obwodowych • n=3787

Bakterie jamy ustnej mogą przyczyniać się do zawałów mięśnia sercowego

• badanie obserwacyjne • n=101

Bezsenność a choroby serca

• badanie populacyjne • 54 279 uczestników badania Nord-Trøndelag Health Study (HUNT)

Czy nowe leki przeciwzakrzepowe można bezpiecznie łączyć z lekami antyagregacyjnymi?

• metaanaliza • n=30 866 • 7 podwójnie zaślepionych badań z randomizacją i grupą kontrolną

Statyny w przewlekłej chorobie nerek

• metaanaliza 31 badań • n=48 429

Nieinwazyjne obrazowanie serca

• ocena nowej metody diagnostycznej • n=192

Dodanie do statyny niacyny z laropiprantem zwiększa ryzyko miopatii

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=25 673

Pleurodeza w odmie samoistnej

• otwarte prospektywne badanie grup równoległych z randomizacją • n=214

Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe a ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego

• przegląd systematyczny • metaanaliza • n=151 578 • 43 badania z randomizacją

Wytyczne postępowania w zespole Lyncha

• wytyczne

Skuteczność nowej formuły budezonidu a colitis ulcerosa

• podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=410

Nortryptylina zwiększa ryzyko nagłego zatrzymania akcji serca

• prospektywne badanie populacyjne • n=5298

Aliskiren nie poprawia wyników leczenia niewydolności serca

• międzynarodowe podwójnie zaślepione badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=1639

Czy leki antyagregacyjne są skuteczne w przewlekłej chorobie nerek?

• przegląd systematyczny 50 badań • n=27 139
Do góry