Medycyna po Dyplomie Nr 04 (kwiecień) / 2013

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2013
Słowo wstępne
NowoŚci w praktyce
Nowości w praktyce
Sympozjum: intensywna terapia
Profesjonalizm lekarski
Neurologia
Kardiologia
Pulmonologia
Przypadek kliniczny
Nefrologia
Radiologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Dermatologia
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Egzamin z medycyny
  • Egzamin z medycyny Kup dostęp

    Pytania przygotował prof. dr hab. med. Witold Szyfter, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu