Egzamin z medycyny

Egzamin z medycyny

Pytania przygotował prof. dr hab. med. Witold Szyfter, Katedra i Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Forma tego działu wzorowana jest na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka forma sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowywania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. Na ostry dyżur laryngologiczny zgłosiła się 48-letnia kobieta z powodu znacznego pogorszenia słuchu i niewielkich dolegliwości bólowych w uchu prawym od 2 dni. Od kilku dni utrzymuje się u niej zakażenie wirusowe górnych dróg oddechowych (wodnisty katar, ból gardła, stan podgorączkowy). Kobieta była leczona preparatami wapnia i witaminy C oraz miejscowo lekiem przeciwzapalnym do gardła. W badaniu otoskopowym ucha prawego przewód słuchowy zewnętrzny prawidłowy, bez obecności woskowiny, błona bębenkowa cała, perłowo-szara, refleks świetlny rozproszony. Nos i gardło o rozpulchnionej, zaczerwienionej błonie śluzowej. W nosie wodnista wydzielina. Wykonano próby stroikowe, które wykazały niedosłuch przewodzeniowy w uchu prawym (próba Webera – lateralizacja w stronę ucha prawego, próba Rinnego w uchu prawym ujemna). Prawidłowym postępowaniem u tej chorej jest:

A. Pilne przyjęcie na oddział laryngologiczny i włączenie glikokortykosteroidów, 20% mannitolu i preparatów witaminy B

B. Utrzymanie dotychczasowych leków oraz dołączenie leków obkurczających błonę śluzową nosa w postaci kropli i preparatów doustnych

C. Utrzymanie dotychczasowych leków oraz przedmuchanie trąbek słuchowych za pomocą balonu Politzera lub poprzez wykonanie próby Valsalvy

D. Wykonanie kateteryzacji prawej trąbki słuchowej

E. Podanie kropli przeciwzapalnych miejscowo do ucha prawego

Komentarz

U pacjentki, której przypadek opisano, w wyniku zakażenia górnych dróg oddechowych rozwinął się ostry nieżyt trąbki słuchowej. Prawidłowym postępowaniem w takiej sytuacji jest zastosowanie leków obkurczających błonę śluzową nosa w postaci kropli i...

 

2. Do lekarza rodzinnego zgłosił się 37-letni pacjent z powodu nasilających się od kilku dni bólów i zawrotów głowy. W wywiadzie podaje od wielu lat postępujący niedosłuch w uchu lewym oraz okresowe wycieki ropne z ucha lewego. Pacjent dotychcz...

Do góry